Privacy statement

Optimaal Riool Service ORS respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.Uw persoonsgegevens worden door Optimaal Riool Service ORS verwerkt enkel voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Optimaal Riool Service ORS behoudt zich het recht voor dit privacy regelement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Indien u vragen heeft, neemt u dan contact op met Optimaal Riool Service ORS via deze website.