Wie vervangt een beschadigde rioolleiding De huiseigenaar of de gemeente

Wie vervangt een beschadigde rioolleiding: De huiseigenaar of de gemeente?

Wanneer een rioollijn breekt in de buurt van uw huis, bent u geneigd aan te nemen dat de stad verantwoordelijk is voor de reparatie van een beschadigde rioolleiding. Dit is echter niet altijd het geval, dus is het belangrijk om te begrijpen wie een rioolnuizen gaat vervangen wanneer deze beschadigd raken.

De stad is alleen verantwoordelijk voor de riolering die begint bij de ondergrondse hoofdrioolbuis – degene die afval en afvalwater vervoert naar de zuiveringsinstallatie van de stad. Huiseigenaren worden geacht alle leidingen te onderhouden die op deze hoofdriolering aansluiten.

Controleer wie verantwoordelijk is

Er is u wellicht verteld dat de stad verantwoordelijk is voor het onderhoud en de reparatie van de leidingen die van uw eigendomsgrens naar de gemeentelijke waterleiding lopen, terwijl u verantwoordelijk bent voor de leidingen die van de eigendomsgrens naar uw huis lopen. Dit is niet helemaal juist en de verantwoordelijkheid voor het herstellen van beschadigde rioolbuizen hangt af van het feit of de schade zich heeft voorgedaan in de bovenste of onderste zijbuizen.